kostenloser VersandIngyenes szállítás minden ProiD karkötőre.

kostenloser Versand

Ingyenes szállítás
minden ProiD karkötőre.

Vásárlástól való elállás tájékoztató

Visszalépési jog

Megrendelő jogosult jelen szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül visszalépni.
A visszalépési határidő kezdő napja az áru átvételének napja a Megrendelő vagy olyan harmadik személy által, aki fuvarozónak nem minősül.
Megrendelő visszalépési joga gyakorlásának feltétele, hogy a ProiD UG (haftungsbeschränkt)-t, Weststraße 22, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, info@proid-shop.de, Telefon: +49(0)1763 680 48 84) visszalépési döntéséről egyértelmű írásos nyilatkozatban (postai levél, telefax, e-mail útján) értesítse.
Használhatják a mellékelt visszalépési űrlapot, de ez nem kötelező.
A visszalépés hatályos, amennyiben az értesítést a fenti határidőn belül feladták.

Visszalépés következményei

Ha jelen szerződéstől Megrendelő fentiek szerint visszalépett, a ProiD UG (haftungsbeschränkt) köteles visszafizetni minden Megrendelőtől kapott kifizetést, szállítási költséget is ideértve (kivételt képeznek azok a többletköltségek, amelyek a megadottól eltérő szállítási mód miatt keletkeztek).
A visszafizetés határideje visszalépési döntése beérkezésétől számított tizennégy nap. A visszafizetés pénzneme az eredeti megállapodásban szereplő pénznem, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérően állapodtak meg a Felek. A visszafizetéssel kapcsolatosan Megrendelő számára egyéb térítés nem jár. A visszafizetést a ProiD UG (haftungsbeschränkt) mindaddig megtagadhatja, amíg az árut vissza nem érkezett hozzá, ill. a visszaküldésről bizonylatot nem kaptott. Megrendelő köteles az elutasított árut haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől visszalépési értesítés feladásától számított tizennégy napon belül visszaadni, ill. a ProiD UG (Haftungsbeschränkt) számára visszaküldeni. A határidő érvényes, ha az árut a tizennégy napos határidőn belül feladták.
A visszaküldés költsége a Megrendelőt terheli.

Visszalépési jog kizárása

A visszalépési jog nem vonatkozik olyan árura, amely nem előre gyártott, hanem a felhasználó által választott egyedi rendeltetésre szolgál, ill. a felhasználó személyi szükségleteihez szabott.